Zákaznická podpora 24/7

Naši operátoři jsou k dispozici nonstop a vždy Vám ochotně pomohou.


Technické problémy se stanicemi

+420 731 809 090

Služba, web a aplikace

+420 739 533 751

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů společností E. ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201 (dále jen „E.ON“ nebo „My“). Více informací najdete na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA BEZ JEHO SOUHLASU

Pro níže uvedené účely budeme zpracovávat zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, evidenční číslo vozidla, biometrický podpis, údaje o finanční situaci, údaje o využívání našich služeb, údaje o chování na webu, údaje pro poskytování služeb, další údaje z veřejných zdrojů, zejména z veřejných rejstříků a telefonního seznamu účastníků, a odvozené údaje.

Zpracování na základě plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Zpracování na základě plnění zákonné povinnosti

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ke splnění naší zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Zpracování na základě oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu pro účely zlepšování zákaznické zkušenosti, PR a posilování značky, statistiky a evidence, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Berete na vědomí, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu pro:

Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku.

Informace o zpracování osobních údajů osoby oprávněné jednat za Zákazníka

Pokud jednáte jako osoba oprávněná za zákazníka, berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje budeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování máte právo kdykoliv podat námitku způsobem uvedeným v příslušných informacích o zpracování osobních údajů.

Informační povinnost osoby oprávněné jednat za Zákazníka

Osoba oprávněná jednat za zákazníka se zavazuje informovat Zákazníka o zpracování jeho osobních údajů.